JavaScript Replace Kullanımı

JavaScript programlama dilinde, replace() fonksiyonu, bir dize içinde belirli bir deseni veya metni arar ve bulduğu her eşleşmeyi yeni bir desen veya metinle değiştirir. Bu yöntem, dizelerdeki belirli karakterleri veya desenleri değiştirmek veya yeniden biçimlendirmek için kullanılır.

replace() fonksiyonu, bir dize üzerinde çağrılır ve iki parametre alır: değiştirilecek desen veya metin, ve yerine konacak yeni desen veya metin

var str = "Bu bir örnek cümle.";
var newStr = str.replace("örnek", "harika");
console.log(newStr); // Bu bir harika cümle.

replace() fonksiyonu "örnek" kelimesini "harika" ile değiştirir.
 

İlk Eşleşmeyi Değiştirme

replace() fonksiyonu, varsayılan olarak bir dizedeki ilk eşleşmeyi değiştirir. Ancak, tüm eşleşmeleri değiştirmek için bir desenle eşleşen tüm yerleri değiştiren bir regular expression (düzenli ifade) kullanılabilir.

var str = "JavaScript çok güçlüdür. JavaScript kullanarak JavaScript yapabilirsiniz.";
var newStr = str.replace(/JavaScript/g, "JS");
console.log(newStr); // JS çok güçlüdür. JS kullanarak JS yapabilirsiniz.

/JavaScript/g düzenli ifadesi, "JavaScript" deseniyle tüm eşleşmeleri değiştirmek için kullanılır.
 

Büyük/Küçük Harf Duyarlılığı

Varsayılan olarak, replace() fonksiyonu büyük/küçük harf duyarlıdır. Ancak, büyük/küçük harf duyarlılığını ihmal etmek için bir regular expression kullanılabilir.

var str = "JavaScript çok güçlüdür.";
var newStr = str.replace(/javascript/i, "JS");
console.log(newStr); // JS çok güçlüdür.

/javascript/i düzenli ifadesi, "javascript" deseniyle eşleşen herhangi bir büyük veya küçük harfi değiştirmek için kullanılır.
 

Fonksiyon Kullanımı

replace() fonksiyonu, ikinci parametre olarak bir fonksiyon alabilir. Bu fonksiyon, her eşleşme bulunduğunda çağrılır ve değiştirme işlemini kontrol etmek için kullanılabilir.

var str = "Elma,Armut,Üzüm,Kiraz";
var newStr = str.replace(/([a-zA-Z]+)/g, function(match) {
    return match.toUpperCase();
});
console.log(newStr); // ELMA,ARMUT,ÜZÜM,KİRAZ

Burada, match.toUpperCase() fonksiyonu, her eşleşmeyi büyük harflere dönüştürmek için kullanılır.

JavaScript'te replace() fonksiyonu, dizelerdeki desenleri veya metinleri değiştirmenin etkili bir yoludur. Bu yöntem, dize manipülasyonu ve düzenleme işlemlerinde kullanılabilir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com