Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

SQL Komutlarını Hangi PHP Fonksiyonu Çalıştırır?

PHP, web geliştirme dünyasında yaygın olarak kullanılan bir sunucu tarafı programlama dilidir. Dinamik web sayfaları oluşturmak için idealdir ve veritabanı yönetimiyle sık sık kullanılır. SQL (Structured Query Language), veritabanlarını yönetmek için kullanılan standart bir dildir. PHP ve SQL kombinasyonu, dinamik ve veri odaklı web uygulamaları geliştirmek için güçlü bir araçtır.
 

mysqli ile Kullanım

mysqli_connect()

Bu fonksiyon, bir MySQL veritabanına bağlantı kurmak için kullanılır.

$connection = mysqli_connect("localhost", "kullanici_adi", "sifre", "veritabani_adi");
if (!$connection) {
  die("Veritabanı bağlantısı başarısız: " . mysqli_connect_error());
}


mysqli_query()

SQL komutlarını çalıştırmak için kullanılır. mysqli_connect() fonksiyonu ile elde edilen bağlantı nesnesini ve çalıştırılacak SQL sorgusunu parametre olarak alır.

$sql = "SELECT * FROM tablo_adi";
$result = mysqli_query($connection, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "id: " . $row["id"]. " - Ad: " . $row["ad"]. "<br>";
  }
} else {
  echo "0 sonuç";
}


mysqli_prepare() ve mysqli_stmt_execute()

Hazırlanmış ifadeler kullanarak SQL sorguları çalıştırmak daha güvenlidir.

$stmt = mysqli_prepare($connection, "INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2) VALUES (?, ?)");
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ss", $deger1, $deger2);
mysqli_stmt_execute($stmt);

 

PDO ile Kullanım

new PDO()

PDO, farklı veritabanları ile çalışmak için kullanışlı bir arabirim sağlar. PDO ile bir veritabanına bağlanmak için new PDO kullanılır.

try {
  $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=veritabani_adi", "kullanici_adi", "sifre");
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
  echo "Bağlantı hatası: " . $e->getMessage();
}


query()

Basit SQL sorgularını çalıştırmak için query() kullanılır.

$sql = "SELECT * FROM tablo_adi";
foreach ($pdo->query($sql) as $row) {
  echo "id: " . $row['id'] . " - Ad: " . $row['ad'] . "<br>";
}


prepare() ve execute()

PDO ile hazırlanan ifadeler kullanarak daha güvenli sorgular çalıştırabilirsiniz.

$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2) VALUES (?, ?)");
$stmt->execute([$deger1, $deger2]);

 

PHP ile SQL komutlarını çalıştırmak için en yaygın kullanılan fonksiyonlar mysqli ve PDO uzantılarıdır. Her iki uzantı da güvenli ve esnek bir şekilde veritabanı işlemleri yapmanıza olanak tanır. mysqli özellikle MySQL veritabanları için tasarlanmışken, PDO birden fazla veritabanı türünü destekler.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com