sepete ürün ekleme kodlarında hata alırıyorum

Melih ŞahinGeliştirici

Merhaba arkadaşlar Elimdeki kodlamada sepete ürün atınca hata  çıkıyor  çıkan hata php7.1 de yapıyor  php 5.6 da bu hata çıkmıyor sebebini anlamadım sorun nerede çözemedim  hata ve dosyaları ekte paylaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler .

ajax.php


<?php

if(isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) AND isset($_GET['action'])){	include 'admin/settings.php';

	if($_GET['action'] == 'cart_add_product'){

		if(is_numeric($_POST['product_id']) AND $_POST['product_id'] !='' AND is_numeric($_POST['quantity']) AND $_POST['quantity'] !=''){

   if($_POST['quantity'] < 1){

    $_POST['quantity'] = 1;

   }

	  $product = dbquery("SELECT * FROM products WHERE id = '{$_POST['product_id']}' LIMIT 1");

	  if($product){

	   	if($_POST['variant_id'] > 0){

	   		$variant = dbquery("SELECT * FROM product_variant_options WHERE id = '{$_POST['variant_id']}' LIMIT 1");

	   		if($variant){

	   			if($_POST['quantity'] > $variant['stock']){

	   				echo 0;

	   			}else{

	   				$uniqid = $_POST['product_id'].'-'.$_POST['variant_id'];

        $_SESSION['cart']['product_id'][$uniqid]  = $_POST['product_id'];

        $_SESSION['cart']['quantity'][$uniqid]   = $_POST['quantity'];

        $_SESSION['cart']['variant_id'][$uniqid]  = $_POST['variant_id'];

        $_SESSION['cart']['key'][$uniqid]     	= $uniqid;

        echo 2;

	   			}

	   		}else{

	   			echo 1;

	   		}

	   	}else{

	   		if($_POST['quantity'] > $product['stock']){

	     	echo 0;

	    	}else{

	    		$uniqid = $_POST['product_id'];

	      $_SESSION['cart']['product_id'][$uniqid]  = $_POST['product_id'];

	      $_SESSION['cart']['quantity'][$uniqid]   = $_POST['quantity'];

	      $_SESSION['cart']['variant_id'][$uniqid]  = 0;

	      $_SESSION['cart']['key'][$uniqid]     	= $uniqid;

	      echo 2;

	    	}

	   	}

	  }else{

	  	echo 1;

	  }

	 }else{

	  echo 11;

	 }

	}else if($_GET['action'] == 'cart_count'){

		echo @count($_SESSION['cart']['product_id']);

	}else if($_GET['action'] == 'cart'){

		echo '<div class="title">Sepetim <span>('[email protected]($_SESSION['cart']['key']).' Ürün)</span> <i class="las la-times" data-cart-close="1"></i></div>

			<ul class="car_products">';

	   if(@count($_SESSION['cart']['key']) > 0){

	    $total = 0;

	    foreach ($_SESSION['cart']['key'] as $key) {

	     $product = dbquery("SELECT * FROM products WHERE id = '{$_SESSION['cart']['product_id'][$key]}' LIMIT 1");

	     $image  = dbquery("SELECT * FROM product_images WHERE product_id = '{$_SESSION['cart']['product_id'][$key]}' LIMIT 1");

	     $variant_text = '';

	     $variant_price = 0;

	     if($_SESSION['cart']['variant_id'][$key] !=0){

     		$sub_variant  = dbquery("SELECT * FROM product_variant_options WHERE id = '{$_SESSION['cart']['variant_id'][$key]}' LIMIT 1");

     		$main_variant  = dbquery("SELECT * FROM product_variants WHERE id = '{$sub_variant['product_variant_id']}' LIMIT 1");

							$variant_price = $sub_variant['price'];

							$variant_text = '<div><span>'.$main_variant['title'].':</span> <span>'.$sub_variant['title'].'</span></div>';

	     }

	     echo '<li>

	         <div class="col-md-3 col-xs-4"><a href="'.$product['link'].'/"><img src="upload/'.$image['image'].'" class="img-responsive"></a></div>

	         <div class="col-md-9 col-xs-8">

	          <a href="'.$product['link'].'/">'.$product['title'].'</a>

	          '.$variant_text.'

	          <div><span>Adet:</span> <span>'.$_SESSION['cart']['quantity'][$key].'</span></div>

	          <div><span>Fiyat:</span> <span>'.price($product['price'] + $variant_price).' TL</span></div>

	          <div data-cart-delete="'.$key.'"><i class="las la-trash"></i></div>

	         </div>

	       </li>';	     $total += $_SESSION['cart']['quantity'][$key] * ($product['price'] + $variant_price);

	    }	    echo '</ul>

    		<div class="car_product_footer">

	       	<div class="total"><span>Toplam Tutar:</span> <span>'.price($total).' TL</span></div>

	        <div class="col-md-12 mb-10 mt-10"><a href="sepetim" class="btn icon-btn btn-success mt-10"><i class="las la-shopping-cart"></i> Sepete Git</a></div>

	        <div class="col-md-12"><a href="index.php" class="btn icon-btn btn-warning"><i class="las la-user-lock"></i> Alışverişe Devam Et</a></div>

	      </div>';

	  }else{

	    echo '<li class="empty"><p>Sepetinizde ürün bulunmuyor.</p></li></ul>';

	  }

	}else if($_GET['action'] == 'cart_unset'){

		$uniqid = $_POST['id'];

  unset($_SESSION['cart']['product_id'][$uniqid]);

  unset($_SESSION['cart']['quantity'][$uniqid]);

  unset($_SESSION['cart']['variant_id'][$uniqid]);

  unset($_SESSION['cart']['key'][$uniqid]);

  echo 1;

	}else if($_GET['action'] == 'fav_add'){

			if(is_numeric($_POST['product_id'])){

				$_SESSION['fav']['product_id'][$_POST['product_id']] = $_POST['product_id'];

	   echo 1;

			}

	}else if($_GET['action'] == 'fav_unset'){

			if(is_numeric($_POST['product_id'])){

				unset($_SESSION['fav']['product_id'][$_POST['product_id']]);

	   echo 1;

			}

	}else if($_GET['action'] == 'subscribe'){

			if(!empty($_POST['email'])){

				$result = dbquery("SELECT id FROM subscribe WHERE email = '{$_POST['email']}' LIMIT 1");

    if(!$result){

     $result = dbinsert('subscribe', array(

      "email"          => $_POST['email']

     ));

     echo 0;

    }else{

    	echo 1;

    }

			}

	}

	

}

?>


Sepetim.php

Kodlar<div class="container">

 <div class="row mt-20 mb-20">

  <div class="col-md-12">

   <ul class="bread_crumb">

    <li><a href="index.php"><i class="las la-home"></i> Anasayfa</a> <span><i class="las la-angle-right"></i></span></li>

    <li><a href="sepetim" title="Sepetim">Sepetim</a></li>

   </ul>

  </div>

 </div> <div class="row mt-20 mb-20">

 <?php

 if(@count($_SESSION['cart']['key']) > 0){

  $payment_settings = dbquery("SELECT * FROM payment_settings LIMIT 1");

 ?>

  <div class="col-md-8">

   <div class="clear_area mt-20 p-20">

    <div class="table-responsive">

    <table id="basket" class="table table-hover table-condensed mb-0">

      <thead>

      <tr>

       <th style="width:10%">Fotoğraf</th>

       <th style="width:40%">Ürün</th>

       <th style="width:10%">Fiyat</th>

       <th style="width:8%">Adet</th>

       <th style="width:22%" class="text-center">Toplam</th>

       <th style="width:10%"></th>

      </tr>

     </thead>

     <tbody>

      <?php

       $tax = 0;

       $total = 0;

       $cargo = 0;

       foreach ($_SESSION['cart']['key'] as $key) {

        $product = dbquery("SELECT * FROM products WHERE id = '{$_SESSION['cart']['product_id'][$key]}' LIMIT 1");

        $image  = dbquery("SELECT * FROM product_images WHERE product_id = '{$_SESSION['cart']['product_id'][$key]}' LIMIT 1");

        $variant_text = '';

        $variant_price = 0;

        if($_SESSION['cart']['variant_id'][$key] !=0){

         $sub_variant  = dbquery("SELECT * FROM product_variant_options WHERE id = '{$_SESSION['cart']['variant_id'][$key]}' LIMIT 1");

         $main_variant  = dbquery("SELECT * FROM product_variants WHERE id = '{$sub_variant['product_variant_id']}' LIMIT 1");

         $variant_price = $sub_variant['price'];

         $variant_text = '<div><span>'.$main_variant['title'].':</span> <span>'.$sub_variant['title'].'</span></div>';

        }
        $product_price = $_SESSION['cart']['quantity'][$key] * ($product['price'] + $variant_price);

        $tax += $product_price - ($product_price / (1 + ($product['tax'] / 100)));

        echo '<tr>

          <td data-th="Product"><img src="upload/'.$image['image'].'" alt="" class="img-responsive"/></td>

          <td data-th="Product"><h4 style="margin:0px">'.$product['title'].'</h4>'.$variant_text.'</td>

          <td data-th="Price">'.price($product['price'] + $variant_price).' TL</td>

          <td data-th="Quantity">'.$_SESSION['cart']['quantity'][$key].'</td>

          <td data-th="Subtotal" class="text-center">'.$_SESSION['cart']['quantity'][$key] * ($product['price'] + $variant_price).' TL</td>

          <td class="actions"><button class="btn btn-danger btn-sm" data-basket-delete="'.$key.'"><i class="las la-trash"></i></button></td>

         </tr>';        $total += $_SESSION['cart']['quantity'][$key] * ($product['price'] + $variant_price);

        $cargo += $product['shipping_cost'];

       }

      ?>

     </tbody>

    </table>

    </div>

   </div>

   <?php

    if(!empty($payment_settings['discount_limit_in_cart'])){

     echo '<div class="clear_area mt-20 p-20" style="text-align:center;color:green;font-size:17px"><b>
     '.$payment_settings['cart_discount_type'].$payment_settings['discount_amount_in_cart'].' indirim kazanmak için '.$payment_settings['discount_limit_in_cart'].' TL tutarında sepete ürün ekleyin.
     </b></div>';  

    }

   ?>

      <div class="clear_area mt-20 p-20">

    <ul class="cart_summary">

     <li><b>Ara Tutar:</b><span><?php echo price($total - $tax); ?> TL</span></li>

     <li><b>Kdv:</b><span><?php echo price($tax); ?> TL</span></li>

     <li><b>Kargo Ücreti:</b><span><?php echo price($cargo); ?> TL</span></li>

     <?php

      if(!empty($payment_settings['discount_limit_in_cart']) AND $payment_settings['discount_limit_in_cart'] <= $total){       if($payment_settings['cart_discount_type'] == '-'){

        $discount_total = ($total - $payment_settings['discount_amount_in_cart']).' TL';

        $total = $total - $payment_settings['discount_amount_in_cart'];   

       }else if($payment_settings['cart_discount_type'] == '%-'){

        $discount_total = (($total * $payment_settings['discount_amount_in_cart']) / 100).' TL';

        $total = $total - (($total * $payment_settings['discount_amount_in_cart']) / 100);   

       }       echo '<li><b>İndirim Tutarı:</b><span>'.$discount_total.'</span></li>';

      }

     ?>

     <li><b>Genel Tutar:</b><span><?php echo price($total + $cargo); ?> TL</span></li>

    </ul>

   </div>

  </div>  <div class="col-md-4">

   <div class="clear_area mt-20 p-20">

     <?php

      if(isset($_SESSION['user']['login'])){

       $result = dbquery("SELECT * FROM users WHERE id = '{$_SESSION['user']['id']}' LIMIT 1");

      }     ?>

     <div class="row">

      <form action="sonuc" method="post">

       <div class="form-group col-md-6">

        <label for="name">Ad</label>

        <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="Ad" value="<?php echo @$result['name']; ?>" required="">

       </div>

       <div class="form-group col-md-6">

        <label for="surname">Soyad</label>

        <input type="text" class="form-control" id="surname" name="surname" placeholder="Soyad" value="<?php echo @$result['surname']; ?>" required="">

       </div>

       <div class="form-group col-md-6">

        <label for="phone">Telefon</label>

        <input type="text" class="form-control" id="phone" name="phone" placeholder="Telefon" value="<?php echo @$result['phone']; ?>" required="">

       </div>

       <div class="form-group col-md-6">

        <label for="email">E-mail</label>

        <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" placeholder="E-mail" value="<?php echo @$result['email']; ?>" required="">

       </div>

       <?php if(!isset($_SESSION['user']['login'])){ ?>

       <div class="form-group col-md-6">

        <label for="password">Şifre</label>

        <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" placeholder="Şifre" value="" required="">

       </div>

       <?php } ?>

       <div class="form-group col-md-6">

        <label for="IdentityID">TC</label>

        <input type="text" class="form-control" id="IdentityID" name="identity_id" placeholder="TC" value="<?php echo @$result['identification_number']; ?>">

       </div>

       <div class="form-group col-md-12">

        <label for="address">Adres</label>

        <textarea class="form-control" id="address" name="address" placeholder="Adres" required=""><?php echo @$result['address']; ?></textarea>

       </div>

       <div class="form-group col-md-12">

         <select name="payment_method" required="" class="form-control">

          <option value="">Ödeme yöntemini seçin</option>

          <?php if($payment_settings['online_payment_active_passive'] == 1){ ?><option value="1">Kredi Kartı</option><?php } ?>

          <?php if($payment_settings['cash_on_delivery_active_passive'] == 1){ ?>

          <option value="2">Kapıda Kredi Kartı <?php if(!empty($payment_settings['additional_fee_at_the_door'])){ echo '+'.$payment_settings['additional_fee_at_the_door'].' TL'; }?></option>

          <option value="3">Kapıda Nakit <?php if(!empty($payment_settings['additional_fee_at_the_door'])){ echo '+'.$payment_settings['additional_fee_at_the_door'].' TL'; }?></option>

          <?php } ?>

          <?php if($payment_settings['bank_transfer_active_passive'] == 1){ ?><option value="4">Banka Havalesi</option><?php } ?>

         </select>

        </div>

       <div class="col-md-12">

        <button type="submit" class="btn btn-1" style="width: 100%;"><i class="las la-shopping-cart"></i> Satın Al</button>

       </div>

      </form>

     </div>   </div>

  </div>

  <?php } else { ?>

   <div class="col-md-4 col-md-offset-4">

    <center><img src="assets/images/empty-basket.png" class="img-responsive b-c1"></center>

    <div class="alert alert-danger" role="alert">

     <center><h4 style="padding:0px;margin:0px">Sepetiniz boş</h4></center>

    </div>

   </div>

  <?php } ?>

 </div>

</div>

1.Resim Sepete Ekle dediğim zaman çıkan hata satırı : 
 

 

 

2. Resim Sepetim.php  Sepete girince karşıma çıkan hatasatırı :
 

 

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com