Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Html etiketleri

Sezai AlkanFrontend Developer

Html Etiketleri , Html Nedir ? yazımızda da belirttiğimiz gibi html bir işaretleme dilidir. Peki bu işaretleme nedir ? İşaretleme html de etiketlerle birlikte oluşturduğumuz bir yapıdır. Her etiketin kendine göre özellikleri vardır, kendine has nitelikleri vardır. 

EtiketAçıklama
<!--...-->Yorum satırı oluşturur.
<!DOCTYPE>Dosya türünü belirtir, ilk satırda yazılır.
<a>Link oluşturur.
<abbr>Bir kısaltma tanımlar
<address>İletişim bilgiler için kullanılır.
<area><map> Etiketi içersinde bir görüntü haritasının bir alanı tanımlar
<article>Dosya içersinde bağımsız alan belirtir, makale adı, makale içeriği vs.
<aside>Açıklama yapmak için kullanılır.
<audio>Ses içerikleri için kullanılır.
<b>Kalın metin tanımlar
<base>Bir belgedeki tüm URL'ler için temel URL'yi belirtir.
<bdi>Dosya İçersinde Kullanıcı Adlarını Belirtiken Kullanılır.
<bdo>Mevcut metin yönünü geçersiz kılar, dir özelliği ile yön belirtilebilir.
<blockquote>Başka bir kaynaktan alıntılanan bir bölümü tanımlar
<body>Dosyanın gövdesini tanımlar
<br>Bir satır alta atlar.
<button>Buton oluşturur.
<canvas>Grafik çizmek için kullanılır.
<caption>Bir tablo başlığını tanımlar.
<cite>Bir paragrafın başlığını tanımlar.
<code>Bilgisayar kodunu tanımlar.
<data>Belirli bir içeriğin makine tarafından okunabilir bir çevirisini ekler
<dd>Bir açıklama listesindeki bir terimin açıklamasını tanımlar
<del>Bir belgeden silinen metni tanımlar yazı üstü çizer.
<details>Kullanıcının gizleyebileceği veya açabileceği ek ayrıntıları tanımlar
<dfn>İçerik içinde tanımlanacak bir terimi belirtir
<div>Dosyadaki bir bölümü tanımlar
<dl>Bir açıklama listesi tanımlar
<dt>Bir açıklama listesinde bir terim tanımlar.
<em>Vurgulu metni tanımlar
<embed>Harici bir uygulama için alan tanımlar
<fieldset>Bir formdaki öğeleri gruplar
<figcaption><figure> öğesi için bir başlık tanımlar
<figure>İçeriği belirtir
<footer>Bir belge veya bölüm için bir altbilgi tanımlar
<form>HTML formu tanımlar
<h1> ... <h6>HTML başlıklarını tanımlar
<head>Dosya için meta verileri içerir
<header>Bir belge veya bölüm için bir başlık tanımlar
<hr>İçerikte yatay çizgi oluşturur.
<html>Html belgesi tanımlar.
<i>İtalik eğik yazı yapar.
<iframe>Html belgesi gömmek için kullanılır.
<img>Bir görüntü tanımlar
<input>Bir yazı giriş tanımlar
<ins>Altı çizik yazı yapar.
<kbd>Klavye girişini tanımlar
<label>Bir <input> öğesi için bir etiket tanımlar
<legend>Bir <fieldset> öğesi için bir başlık tanımlar
<li>Bir liste öğesini tanımlar
<link>Bir belge ile harici bir kaynak arasındaki ilişkiyi tanımlar
<main>Bir belgenin ana içeriğini belirtir
<map>Bir harita tanımlar
<mark>İşaretli vurgulanan metni tanımlar
<meta>Bir HTML belgesiyle ilgili meta verileri tanımlar
<meter>Bilinen bir aralıkta skaler bir ölçüm tanımlar
<nav>Gezinme bağlantılarını tanımlar
<noscript>İstemci tarafı komut dosyalarını desteklemeyen kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar
<object>Harici bir uygulama için bir obje tanımlar
<ol>Sıralı bir liste tanımlar
<optgroup>Bir açılır listede ilgili seçenekler grubunu tanımlar
<option>Açılır listede bir seçenek tanımlar
<output>Bir hesaplamanın sonucunu tanımlar
<p>Bir paragraf tanımlar
<param>Bir nesne için bir parametre tanımlar
<picture>Birden çok görüntü kaynağı için bir alan tanımlar
<pre>Önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar
<progress>Bir ilerleyişi temsil eder.
<q>Kısa bir teklif tanımlar, tırnak içinde
<s>Üstü çizik yazı yapar.
<samp>Kod Satırı Tanımlar
<script>İstemci tarafından Js dosyaları tanımlar
<section>Bir belgedeki bir bölümü tanımlar
<select>Bir açılır liste tanımlar
<small>Küçük metin tanımlar
<source>Medya öğeleri için birden fazla medya kaynağı tanımlar
<span>Bir belgedeki bir bölümü tanımlar
<strong>Kalın yazı yapar.
<style>Bir belge için stil bilgilerini tanımlar
<sub>Alt simge metni tanımlar
<summary><details> öğesi için görünür bir başlık tanımlar
<sup>Üst simge metni tanımlar
<svg>SVG grafikleri için bir kap tanımlar
<table>Bir tablo tanımlar
<tbody>Bir tablodaki gövdeyi belirtir.
<td>Tablodaki bir hücreyi tanımlar
<textarea>Çok satırlı bir giriş denetimi tanımlar (metin alanı)
<th>Bir tablodaki bir başlık hücresini tanımlar
<thead>Bir tablodaki başlık içeriğini gruplar
<time>Belirli bir zamanı tanımlar
<title>Dosyanın başlığını tanımlar
<tr>Bir tablodaki bir satırı tanımlar
<track>Medya öğeleri tanımlar
<u>Altı çizgili yazı yapar.
<ul>Sırasız bir liste tanımlar
<video>Video içeriğini tanımlar
<wbr>satır sonu tanımlar
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com