Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript getElementsByClassName kullanımı

Javascript getElementsByClassName kullanımında, Html elemanları içerisinde class property sine sahip elemanları seçmemize, yakalamamıza imkan sağlamaktadır.

Kullanımı : document.getElementsByClassName()

getElementsByClassName merhodu ile yakaladığımız elemanların değerlerini elde edebilir veya istediğimiz değeri ekleyebilir, güncelleyebiliriz.

<p class="simple"> Hello World </p>
var e = document.getElementsByClassName("simple");
console.log(e[0].innerHTML);

Yukarıdaki örnekte p elemanının değerini console yazdıralım. Console ekran çıktı aşağıdaki gibidir.

Class işlemlerinde id değeri gibi tek bir değer yerine sayfa içerisinde aynı class değerine sahip tüm elemanları seçmektedir. Bu nedenle getElementsByClassName methodu bizlere list olarak geri dönmektedir.

var e = document.getElementsByClassName("simple");
console.log(e);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

ulaşmak istediğimiz html elemanına indis numarası ile elemana ait değerleri elde edebilmekteyiz.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com