Javascript getElementsByTagName kullanımı

Javascript getElementsByTagName kullanımı, bir sayfa içerisinde seçilen html in alt elemanlarının hepsini bize list olarak geri döndürür.

Kullanımı : document.getElementsByTagName()

dönen değer üzerinden elemanlara indis numarası ile ulaşım sağlayabilmekteyiz.

<ul>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
<li>4</li>
</ul>
var komple = document.getElementsByTagName("li");
console.log(komple);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Bize geri döndürülen liste içerisinden bir elemanı yazdırma istiyor isek bu elemanı indis numarası ile ulaşım sağlayabiliriz ve ek olarak bu elemanın alt özelliklerine de erişim sağlanabilmektedir.

var komple = document.getElementsByTagName("li");
console.log(komple[2]);

Yukarıdaki örneğin console çıktısı aşağıdaki gibidir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com