Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript İf - Else Kullanımı

Javascript'tede Diğer Programlama Dilleri Gibi İf - Else Yapısı Vardır. İf - Else Yapısının Mantığı, Bir Koşul Belirlenir, Belirlenen Koşul Sağlanırsa if İçersi Çalıştırılır, Koşul Sağlanmassa else İçi Çalıştırılır. Birde elseif Vardır Buda Bir Koşul Belirledik Sağlanmadı Bu Sefer İkinci Koşul else if 'e Bakar Eğer else if 'deki Koşul Sağlanırsa İçi Çalışır.

  <script type="text/javascript">
    
    // İf Yapısı
    if( /* Koşul */ ){
      //Koşul Sağlandığında Çalışacak Alan
    }
    //if - else Yapısı
    if( /* Koşul */ ){
      //Koşul Sağlandığında Çalışacak Alan
    }else{
      //Koşul Sağlanmassa Çalışacak Alan
    }
    //if - else if - else Yapısı
    if(/* 1. Koşul */){
      //1. Koşul Sağlandığında Çalışacak Alan
    }else if(/* 2. Koşul */){
      //2. Koşul Sağlandığında Çalışacak Alan
    }else{
      //Koşullar Sağlanmassa Çalışacak Alan
    }
  </script> 

Aşağıdaki Örnekte sayi Değişkenine 1 Değeri Atadık. İf İçerisindeki Koşulumuz Eğer Sayı 1 İse 'Sayı Karşıladı' Diye Ekrana Çıktı Versin. Eğer Koşul Sağlanmazsa 'Sayı Karşılamadı' Diye Ekrana Çıktı Versin.

  <script type="text/javascript">
    var sayi = 1;
    if(sayi == 1){
      document.write('Sayı Karşıladı');
    }else{
      document.write('Sayı Karşılamadı');
           }
  </script>
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com