Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript IndexOf kullanımı

Javascript indexOf kullanımı, indexOf methodu ile bir dizi içerisinde bir değer aratabilmektedir. Aranan değer içerisinde indexOf methodu ilk eşitleme sağlanan değerinin index numarasını geri döndürmektedir.

Kullanımı : dizi.indexOf(aranandeger)
Kullanım 2 : dizi.indexOf(aranandeger, aramayabaslanacakindisnumarası)

indexOf methodu kullanımında iki adet parametre alabilmektedir. ilk parametresi aranacak olan değer ikinci parametresi ise aramaya başlamasını istediğimiz indis numarası.

var simple = [1,2,3,4,5,6];
var search = simple.indexOf(4);
console.log("Aranan değerin indis numarası : " + search);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Eğer biz aramayı belirli bir indis değerinden başlamasını istiyor isek ikinci parametreyide tanımlayabilmekteyiz.

var simple = [1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6];
var search = simple.indexOf(4,6);
console.log("Aranan değerin 6. değerden sonraki indis numarası : " + search);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

ikinci parametre olarak tanımladığımız 6 değeri, dizi içerisinde aramaya 6 değerden sonra başlamamızı sağlamaktadır.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com