Javascript IndexOf kullanımı

Javascript indexOf kullanımı, indexOf methodu ile bir dizi içerisinde bir değer aratabilmektedir. Aranan değer içerisinde indexOf methodu ilk eşitleme sağlanan değerinin index numarasını geri döndürmektedir.

Kullanımı : dizi.indexOf(aranandeger)
Kullanım 2 : dizi.indexOf(aranandeger, aramayabaslanacakindisnumarası)

indexOf methodu kullanımında iki adet parametre alabilmektedir. ilk parametresi aranacak olan değer ikinci parametresi ise aramaya başlamasını istediğimiz indis numarası.

var simple = [1,2,3,4,5,6];
var search = simple.indexOf(4);
console.log("Aranan değerin indis numarası : " + search);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Eğer biz aramayı belirli bir indis değerinden başlamasını istiyor isek ikinci parametreyide tanımlayabilmekteyiz.

var simple = [1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6];
var search = simple.indexOf(4,6);
console.log("Aranan değerin 6. değerden sonraki indis numarası : " + search);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

ikinci parametre olarak tanımladığımız 6 değeri, dizi içerisinde aramaya 6 değerden sonra başlamamızı sağlamaktadır.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com