Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript isFinite kullanımı

Javascript isFinite kullanımı, bir değişkenin saklayabileceği en büyük veya en küçük sayı değerini kontrol etmektedir. Javascript bir değişken üzerinde en büyük 1.79E+308 sayısını en küçük 5e-324 şeklinde sayı barındırabilmektedir.

Kullanımı : isFinite(deger)

Kısa bu fonksiyon değerin 5e-324 ... 1.79E+308 aralığında olup olmadığını kontrol etmektedir.

Bir sayı barınabilecek en büyük değerinden büyük ise isFinite bize false geriye değer döndürür ve değişkenin değerini infinity(sonsuzluk) değerine eşitler. 
Eğer sayı barınabilecek en küçük değerden küçük ise bize true değer geriye döndürür ve değişkenin değerini 0 a eşitler.

isFinite içerisinde gönderilen sayı belirlenin değer aralında ise bize yine true değeri geri dönecektir ve değişkenin değeri değişmeyecektir.

var simple = 2132;
console.log("Değer aralığında")
console.log(isFinite(simple));
console.log(simple);

var simpleTwo = 1.80E+308;
console.log("En büyük değer aşımı")
console.log(isFinite(simpleTwo));
console.log(simpleTwo);

var simpleThree = 5e-334;
console.log("En küçük değer aşımı")
console.log(isFinite(simpleThree));
console.log(simpleThree);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com