Javascript isNaN kullanımı

Javascript isNaN kullanımı ile kullanıcıdan veya bir ifade içerisinden gelen değerin sayısal değer olup olmadığını kontrol edebilmekteyiz.

Kullanımı : isNaN(deger)

Fonksiyon içerisine girilen deger eğer sayısal bir ifade ise false, eğer deger sayısal ifade değilse (NaN)true değerini döndürecektir.

var simple = "kodhocasi.com";

if (isNaN(simple)) {
 console.log("Sayı değil");
}else{
 console.log("Sayı");
}

isNaN kullanımını en iyi bir if else koşulu ile anlatılabilirdi. Yukarıdaki örnekte simple değişkeni içerisinde değer true değeri döndürürse sayı değil olarak console a çıktı verecektir. Eğer false değeri döndürürse else içerisinde console a sayı çıktısını verecektir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com