Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript lastIndexOf kullanımı

Javascript lastIndexOf kullanımı indexof kullanımı aksine dizi içerisindeki eşleşen en son değerinin indis numarasını bize geri döndürür.

Kullanımı : dizi.lastIndexOf(aranandeger)
Kullanım 2: dizi.lastIndexOf(aranandeger, ensonaranacakdegerinindisnumarası)

lastIndexOf methodu kullanımında iki adet parametre alabilmektedir. ilk parametresi aranacak olan değer ikinci parametresi hangi değere kadar arama yapmasını istiyor isek o değerin indis numarasını girmemiz gerekmektedir.

var simple = [1,2,3,4,5,6,4,2,3,4,7,8,];
var search = simple.lastIndexOf(4);
console.log("Eşleşen en son değerin indis numarası : " + search);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Eğer biz aramayı belirli bir indis değerine kadar istiyor isek ikinci parametreyi de tanımlayabilmekteyiz.

var simple = [1,2,3,4,5,6,4,2,3,4,7,8,];
var search = simple.lastIndexOf(4,7);
console.log("Aranan değerin 7. değere kadarki son indis numarası : " + search);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

ikinci parametre olarak tanımladığımız 7 değeri, dizi içerisinde aramaya 7. değere kadar sağlamamıza olanak vermektedir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com