Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript name kullanımı

Javascript name kullanımı ile birlikte seçilen tarayıcının adını elde edebilmekteyiz.

Kullanımı : e.name()

open ile birlikte popup oluştururken ikinci değer olarak girilen tarayıcı ismini name methodu ile birlikte elde edebilmekteyiz.

var simple = window.open("","popupOne","width=500,height=300");
simple.document.write(simple.name);

var simpleTwo = window.open("","popupTwo","width=500,height=300");
simpleTwo.document.write(simpleTwo.name);

Yukarıdaki örnekte oluşturulan popupların içerisine kendi isimleri yazdırılmaktadır. name kullanımını birden fazla sekme veya popup kullanımında karışıklığın önüne geçmek için veya popup ayırt etmek için önemli bir method olarak görebilmekteyiz.

Yukarıdaki örnekte bulunan iki popup ın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com