Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript Number kullanımı

Javascript Number kullanımında , String bir değer içerisinde ilk yakaladığı sayısal ifadeyi Number veri tipine çevirebilmektedir.

Kullanımı : Number(deger)

Bir değişken içerisinde boşluklarla bir değer gönderimi sağlandığında ilk boşluğu kadar olan sayısal ifadeyi dönüştürebilmektedir.

var simple = Number("123");
console.log(typeof simple);

Yukarıdaki örneğin ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Şimdi ise 123 kodhocasi gibi ifade kullanarak dönüştürme işlemi sağlayalım.

var simple = "123 kodhocasi";
var convert = Number(simple);

console.log(convert);

Yukarıdaki örnekte ekran çıktısı NaN tanımsız olacaktır. Bunun nedeni ise değer içerisinde harflerin sayısal bir değere çevrilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com