Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript ondblclick kullanımı

Javascript ondblclick kullanımında bir html elemanına çift tıklama işlevini dinlemektedir. ondblclick özelliği bulunan elemana tıklandığında belirlediğimiz javascript komutları çalışmaktadır.

Kullanımı : ondblclick=""

ondblclick kullanımı onclick kullanımı ile birebir aynısı diyebiliriz aralarındaki fark ise onclick tek tıklamayı dinler iken ondblclick çift tıklamayı dinlemektedir.

<button ondblclick="alert('Çift tıklandı')">Çift Tıkla</button>

Yukarıdaki örnekte butona çift tıklama sonucu kullanıcıya Çift tıklandı diye uyarı verecektir buna ek olarak bu işlev ile bir javascript fonksiyonu da çağırabilmekteyiz.

<button ondblclick="simple()">Fonksiyon Çalıştır</button>
function simple(){
 	console.log("Fonksiyon çalıştı");
}

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı Fonksiyon çalıştı olacaktır.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com