Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript onmouseover ve onmouseout kullanımı

Javascript onmouseover ve onmouseout kullanımı, mouse ile bir nesnenin veya html elemanın üzerine gelme veya gitme olayını dinlemektedir. Bu özellikler ile bir nesnenin üzerine gelince veya gidince bir javascript kodu veya fonksiyonu çalıştırabilmekteyiz.

Kullanımı : onmouseover="" ve onmouseout=""

onmouseover özelliği nesnenin üzerine gelme onmouseout özelliği ise nesnenin üzerinden gitme durumunu dinlemektedir.

<p onmouseover="alert('üzerinde gelindi')">Üzerine gel</p>
<p onmouseout="alert('üzerinden gidildi')">Üzerine gel ve sonra git</p>

Yukarıda iki ayrı html elemanı üzerinde mouse ile üzerinde gelme ve gitme olayını gözlemledik bu özelleri istersek tek bir html elemanı üzerinde de kullanabilmekteyiz.

<p onmouseover="console.log('Üzerinde gelindi')" onmouseout="console.log('Üzerinde gidildi')">Bu bir Paragraftır</p>

Yukarıdaki kullanımda ise html elemanının üzerinde her gelindiğinde veya gidildiğince console çıktı verecektir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com