Javascript pop kullanımı

Javascript te pop kullanımı, Bir dizi içerisindeki en son elemanı siler ve sildiği elemanı bize geri döndürür.

Kullanımı : dizi.pop()

Pop method 'u ile bir dizi içerisindeki en son elemanı silme işlemi sağlayabiliriz ve silme işlemi sonrası yapılan işe dair geri silinen değeri geri döndürebiliriz.

var simple = ["kodhocasi.com","koddepo.com",23,41];
console.log(simple);

Console üzerindeki ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Şimdi bu dizi içerisinde pop methodu ile en son değeri silme işlemini uygulayalım.

var simple = ["kodhocasi.com","koddepo.com",23,41];
console.log(simple.pop());
console.log(simple);

Yukarıdaki örneğin ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Öncelikle dizi içerisindeki en son değer olan 41 değerini silerek bize silinen değeri geri döndürmektedir. İkinci satırda ise silme işleminden sonra dizinin yeni halinin ekran çıktısı console gelmektedir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com