Javascript push kullanımı

Javascript 'te push methodu kullanımı, Diziye bir veya birden fazla yeni değer eklemeyi sağlamaktadır geriye eklenen değerler ile birlikte dizinin yeni uzunluğu döndürmektedir.

Kullanımı : dizi.push(deger1, deger2 ... degerN)

Push methodu ile oluşturulan diziye sonradan yeni değerler eklemeye olanak sağlamaktadır.

var simple = ["degerBir", "degerIki"];

console.log("push methodu kullanmadan dizi");
console.log(simple);

console.log("push methodu kullandıktan sonra dizi");
simple.push("degerUc", "degerDort");
console.log(simple);

Yukarıdaki örneğin console üzerinde ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Eğer push / ekleme işlemini bir değişken üzerinde sağlar ve bu değişkeni yazdırırsak bize ekleme sonrası dizi uzunluğu verecektir.

var simple = ["degerBir", "degerIki"];
var uzunluk = simple.push("degerUc", "degerDort");
console.log("Dizinin Yeni değer uzunluğu : " + uzunluk);
console.log(simple);

Yukarıdaki örneğin console üzerinde ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Eğer dizinin uzunluğunu push methodunu bir değişkene atayarak elde etmek istemiyor isek length methodu gibi farklı kullanımlarda mevcuttur.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com