Javascript removeChild kullanımı

Javascript removeChild kullanımında, sayfa üzerindeki html etiketlerini veya nesnelerini silebilmekteyiz. removeChild methodunun 1 den fazla farklı kullanımı bulunmaktadır.

İlk olarak bir html elemanını nasıl sileriz onu inceleyelim.

<div id="sil">Div içeriği</div>
var e = document.getElementById("sil");
e.parentNode.removeChild(e);

Yukarıdaki örnekte sil id sine sahip div i removeChild fonksiyonu ile silebilmekteyiz. parentNode ile birlikte bir eleman belirtmeden direk seçilen nesneyi silebilmekteyiz.

Fakat bir list elemanında ki alt nesneleri silerken childNodes[] ile silinecek olan elemanın sıra numarasını belirtmemiz gerekmektedir.

<ul id="list"> 
	<li>A</li>
	<li>B</li>
	<li>C</li>
</ul>
var e = document.getElementById("list");
e.removeChild(e.childNodes[1]);

Yukarıdaki örneğin ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com