Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript shift kullanımı

Javascript 'te shift kullanımı, shift methodu ile bir dizinin ilk elemanını 0 indis numaralı değerini silebilmekteyiz.

Kullanımı : dizi.shift()

shift kullanımında bize değer olarak geriye silinen değeri döndürmektedir.

var simple = ["deger0", "deger1", "deger2"];

console.log("shift kullanımı olmadan önce");
console.log(simple);

console.log("shift kullanımı olduktan sonra");
simple.shift();
console.log(simple);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

shift kullanımını bir değere atayarak işlem sağlar isek değişken üzerinden bizlere silinen değeri döndürmektedir

var simple = ["deger0", "deger1", "deger2"];
var nSimple = simple.shift();
console.log("Diziden silinen değer : " + nSimple);

console.log("Dizinin yeni değerleri")
console.log(simple);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com