Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript splice kullanımı

Javascript splice kullanımı, splice methodu ile dizi içerisine veri eklerken aynı zamanda veride silebilmekteyiz.

Kullanımı : dizi.splice(baslamaIndex, silmeIndex)
Kullanımı 2 : dizi.splice(baslamaIndex, silmeIndex, degerBir, degerIki ... degerN)

splice methodu kullanımı sırasında 2 adet parametre almaktadır. İlk paramatresi ile dizi içerisinde ekleme veya silme işlemine başlanacak sırayı belirlemekteyiz. İkinci parametre ise başlama noktasından sonra silmek istediğimiz değer sayısı gelmektedir eğer bir değer silmek istemiyor isek ikince parametre sıfır olarak yazılabilmektedir. daha sonrasında eklemek istediğimiz değerleri virgül ile ayırarak method içerisinde belirtebilmekteyiz.

var simple = [1,2,3,4,5,6];

console.log("splice methodu öncesi");
console.log(simple)

console.log("splice methodu sonrası")
simple.splice(2,3);
console.log(simple);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Örnek üzerinde splice methodu ile dizi içerisindeki 2 değerden sonra 3 değeri silme işlemini uygulamaktayız. Eğer silme işleminden sonra dizi içerisine bir değer ekleme istiyor isek method içerisinde virgül ile ayırarak yeni değerleri belirtebilmekteyiz.

var simple = [1,2,3,4,5,6];

console.log("splice methodu öncesi");
console.log(simple);

console.log("splice methodu sonrası");
simple.splice(1,0,"deger1","deger2","deger3");
console.log(simple);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Örnek üzerinde dizideki 1 inci değerden sonra 0 silme işlemi uygulayarak devamında belirtilen yeni değerleri ekleme işlemi sağlamaktayız.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com