Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript Spread Operatörü

Spread operatörü EcmaScript6 ile hayatımıza giren mucizelerden biri diyebiliriz. Peki bu spread operatörü neden mucize derseniz, bir fonksiyona tek seferde sonsuz değer göndermek veya bir dizinin elemanlarını tek seferde elde etmek veya diziyi kopyalamak gibi vs. durumlarda kullanım sağlayabiliriz. spread operatörünün kullanımı için değişken isminin önünde ...(3Nokta) ile kullanabiliyoruz.

Fonksiyonlarda kullanımı

Fonkisyonlara spread operatörü ile sınırsız değerde parametre gönderebiliyoruz.

function sample(...deger){
    for(let row of deger){
        console.log(row);
    }
};

sample(1,2,3,4,5,6,"string");

Yukarıda oluşturduğumuz sample fonksiyonuna gelen sonsuz bir değer ataması yaptık artık fonksiyonu dışarıdan çağırırken, fonksiyon içerisine göndereceğimiz değerler sonsuz olabilir.

Dizide Kullanımı

Dizilerde spread kullanımı biraz daha kapsamlı. spread operatör ile dizi içerisindeki elemanları istersek tek seferde elde edebiliriz ekrana yazdırabiliriz veya dizi farklı bir dizi içerisine kopyalayabiliriz.

const samplearr = ["Bir","İki","Üç"];
console.log(...samplearr);

Yukarıdaki kullanım ile dizi içerisindeki tüm elemaları tek seferde elde edebiliyoruz. console.log() fonksiyonu ile ekrana yazdırabiliyoruz. Peki kopyalama işlemi ?

const sampleOnearr = ["bir","iki","üç"];
const sampleTwoarr = [...sampleOnearr,"dört","beş"];    
console.log(sampleTwoarr);

Yukarıdaki kullanımda ise oluşturduğumuz sampleOnearr dizisini, sampleTwoarr dizisi içersine kopyalıyoruz. dizi içerisindeki tüm değerleri sonsuz sayısıda kopyalacaktır. sampleTwoarr dizisini consola yazdırdığımızda tek dizi halinde ekrana yazdıracaktır.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com