Javascript String kullanımı

Javascript string kullanımında gelen herhangi bir değerin tipini string bir ifadeye çevirmektedir.

Kullanımı : String(deger)

Bu çevirme işlemine örnek vermek gerekirse number, date vs. gibi tipteki değerleri string bir ifadeye çevirebilmektedir

var date = new Date();

console.log("date değişkeninin tipini string e çevirmeden önce")
console.log(date);
console.log(typeof date);

console.log("date değişkeninin tipini string e çevirdikten sonra");
var stdate = String(date);
console.log(stdate);
console.log(typeof stdate);

Yukarıdaki örneğin console çıktısı aşağıdaki gibidir.

Bu örneği bir number tipindeki bir değişkenlede sağlanabilmektedir.

var number = 123;

console.log("number değişkeninin tipini string e çevirmeden önce")
console.log(number);
console.log(typeof number);

console.log("number değişkeninin tipini string e çevirdikten sonra");
var stnumber = String(number);
console.log(stnumber);
console.log(typeof stnumber);

Yukarıdaki örneğin console çıktısı aşağıdaki gibidir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com