Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript tam sayıya yuvarlama

Javascript te tam sayıya yuvarlama işleminde üç tane Math nesnesinin methodunu kullanabilmekteyiz. Bunlar ceil, floor ve round methodlarıdır.

Kullanımı : Math.ceil(deger)
Kullanımı : Math.floor(deger)
Kullanımı : Math.round(deger)

ceil methodu ondalıklı bir sayıyı en yakın bir üst tam sayıya yuvarlamaktadır.

var simple = 0.3;
console.log(Math.ceil(simple));

Yukarıdaki örneğin console çıktısı aşağıdaki gibidir.

floor methodu ise ondalıklı bir sayıyı en yakın bir alt tam sayıya yuvarlamaktadır.

var simple = 3.9;
console.log(Math.floor(simple));

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Değerimiz aslında 4 tam sayısına daha yakın olmasına rağmen floor methodu bir alt tam sayıya yuvarlamaktadır.

round methodu ise ondalıklı sayıyı en yakında olduğu tam sayıya yuvarlamaktadır. Bu method da diğerleri gibi alt veya üst şartı bulunmamaktadır.

var simple = 5.6;
console.log(Math.round(simple));

var simpleTwo = 5.4;
console.log(Math.round(simpleTwo));

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.,

ilk örnekte ondalık sayıyı bir üst tam sayıya yuvarlarken ikinci örnekte ise sayıyı bir alt tam sayıya yuvarlamaktadır.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com