Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

JavaScript 'te Hata Yönetimi - try catch

JavaScript 'te try catch yapısı diğer programlama dillerinde olduğu gibi yapılacak işlem ve bu işlemin hata döndürmesi durumunda çalışacak alandır. Kendi belirlediğimiz istinalar ile durumları yönetebilmekteyiz.

Bu istisnalara örnek vermek gerekirse veritabanı bağlantısı, kullanıcı kontrolleri, Dosya uzantı kontrolleri vb. gibi durumlardır.

 1. try = Dene
 2. throw = atmak
 3. catch = Yakalamak
 4. finally = En sonunda

try catch yapısında kullandığımız deyimlerin türkçe anlamları yukarıdaki gibidir. try içersinde yapılan işlemde bizim belirlediğimiz istisna durumunda throw deyimi ile catch içerisine hata gönderilir, catch içersinde hata ekrana yazdırılır. finally deyimi ile istisnai durum olsun veya olmasın en sonunda çalışmasını istediğimiz kodların bulunduğu yerdir.

try {
  //Yapılacak İşlem
} catch (Exception $e) {
  //Hata Durumunda Çalışacak Kodlar  
}

En sık karşılaştığımız try catch yapısı yukarıdaki gibidir. fakat yukarıda belirttiğimiz gibi finally deyimi ilede kullanımı mevcuttur. 

try {
  //Yapılacak İşlem
} catch (Exception $e) {
  //Hata Durumunda Çalışacak Kodlar
}finally{
  //Tüm İşlemlerden Sonra Çalışacak Alan
}


try - catch Kullanımı

Öncelikle bir örnek yapalım bu örnekte bir değişken oluşturalım, dosya yüklemi sırasında dosya boyutu kontrolü yapalım eğer dosya 1MB dan yüksekse Kullanıcıya Bilgi Versin.

try {
  let dosyaBoyut = 2048576;

  if (1048576 < dosyaBoyut) {
    	throw "Dosya Boyutu 1MB Den Fazla Olamaz.";
  }else{
    	echo "Dosya Yükleme Başarılı";
  }
} catch (e) {
  console.log(e);
}

Yukarıdaki örnekte eğer dosya 1Mb dan büyük ise throw ile yeni hata üretip, hatayı catch içersinde e değişkenine aktaracaktır. Örnekte catch içersinde oluşan hatayı console a yazdırdık.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com