Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

JavaScript 'te Operatörler

Operatörler İki Farklı Değeri Alıp Geriye Değer Döndüren Özel İşlevlerdir. Matematiksel Operatörler, Karşılaştırma Öperatörleri, Mantıksal Operatörler Ve Daha Fazlası Olarak İnceleyeceğiz.

Matematiksel Operatörler

Matematiksel Operatörler İnterger Değerler Üzerinde işlem Yaparlar Ve Geriye Tekrar İnteger Değerler Döndürür.

OPERATÖRAÇIKLAMA
+Toplama Operatörü
-Çıkartma Operatörü
*Çarpma Operatörü
/Bölme Operatörü
%Mod Alma Operatörü

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörü Şart İstemi Sırasında Kullanılır. İki Değişken Arasında Karşılaştırma Sonucu Olarak true Veya false Değerini Döndürür.

OPERATÖRAÇIKLAMA
==Eşitlik Operatörü - İki Değerin Birbirine Eş Olması Lazım Veri Tipi Önemli Değil
===Eşitlik Operatörü - İki Değerin Veri Tipi Dahil Eşit Olması Gerekir.
!=Eşit Değilse - İki Değerin Birbirine Eş Olmadığında True Değerini Döndürür
!==Eşit Değilse - İki Değerin Veri Tipi Dahil Eşit Değilse True Değerini Döndürür.
>Büyüktür - İki Değerinin Büyüklük Sınamasını Yaparlar
<Küçüktür - İki Değerin Küçüklük Sınamasını Yaparlar
=>Büyük Yada Eşitse - İki Değerinin Büyüklük Veya Eşitlik Sınamasını Yaparlar
=<Küçük Yada Eşitse - İki Küçüklük Büyüklük Veya Eşitlik Sınamasını Yaparlar

Mantıksal Operatörler

Mantıksal Operatörler Şart İşlemlerinde Kullanılır. Geriye true Veya false Değeri Döndürür.

OPERATÖRAÇIKLAMA
&&Ve Operatörü
||Veya Operatörü
!Değil Operatörü

Atama Operatörleri

Atama operatörleri var olan değişken içeriğini kullanarak yeni değer eklemesi sağlar.

OPERATÖRAÇIKLAMA
=Atama Operatörü
+=Toplar ve atama yapar
-=Çıkartır ve atama yapar
*=Çarpar ve atama yapar
/=Böler ve atama yapar

Arttırma Ve Azaltma Operatörleri

Arttırma ve Azaltma operatörleri integer ifadelerde sayıyı bir veya belirtildiği kadar arttırmaya veya azaltmaya yaramaktadır.

OPERATÖRAÇIKLAMA
++İfadeyi 1 sayı arttırır
--İfadeyi 1 Sayı eksiltir
+10İfadeyi 10 sayı artırır
-10İfadeyi 10 sayı eksiltir

İfade içerisindeki 10 sayısı sizin kullanımınıza göre değişebilmektedir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com