Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Javascript unshift kullanımı

Javascript unshift kullanımı, unshift methodu ile bir dizinin başına bir veya birden fazla değer ekleyebilmekteyiz.

Kullanımı : dizi.unshift(deger1, deger2 ... degerN)

unshift kullanımı bizlere geriye değer olarak dizinin yeni uzunluğunu geri döndürmektedir.

var simple = ["dizi1", "dizi2", "dizi3"];

console.log("unshift kullanımı öncesi");
console.log(simple);

console.log("unshift kullanımı sonrası");
simple.unshift("yeni1", "yeni2", "yeni3");
console.log(simple);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Eğer unshift methodunu console veya ekrana yazdırırsak bize dizinin yeni değerler ile birlikte uzunluğunu verecektir.

var simple = ["dizi1", "dizi2", "dizi3"];

var nSimple = simple.unshift("yeni1", "yeni2", "yeni3");
console.log("Dizinin yeni uzunluğu : " + nSimple);

Yukarıdaki örneğin console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Dizin uzunluk değerini unshift in bize geri döndürdüğü değer yerine lenght methodunu kullanarak da elde edebiliriz

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com