Javascript Url şifreleme

Javascript de encodeURI fonksiyonu ile url bilgimizi şifreleyebilmekteyiz. Bu şifrelenmiş URL bilgisini ise decodeURI fonksiyonu ile çözümleyebilmekteyiz.

Kullanımı : encodeURI(url)
Kullanım 2: decodeURI(sifrelenmisurl);

Bazı url ler üzerinde türkçe karakter kullanımı yerine %2%6 gibi karakter kullanımları sağlanabilmektedir. bu karakterleri decodeURI ile ortadan kaldırabilmekteyiz.

var url = document.URL;
var sifrelenmis = encodeURI(url);
console.log(sifrelenmis);

Yukarıda da örnek üzerinde sayfanın Url bilgisini alarak console üzerine şifrelenmiş / dönüştürmüş halini yazdırmaktadır. Bu örneği manuel bir url oluşturarak da deneyebilmekteyiz.

var url = "javascript/urlşifreleme";
var sifrelenmis = encodeURI(url);
console.log(sifrelenmis);

Yukarıdaki örneğin console çıktısı aşağıdaki gibidir.

Bu şifrelenmiş url bilgisini decodeURI ile ilk haline çevirebilmekteyiz.

var sifreliurl = "javascript/url%C5%9Fifreleme";
var cozumle = decodeURI(sifreliurl);
console.log(cozumle);

Yukarıdaki örneğin console çıktısı aşağıdaki gibidir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com