Jquery clone kullanımı

Sezai AlkanFrontend Developer

Jquery clone fonksiyonu ile nesneler üzerinde kopyalama işlemi yapabiliriz. Bir nesneyi belirtilen bir nesnenin önüne veya arkasına kopyalama işlemi sağlayabiliriz.

<div id="copy">Kopyalanacak Div</div>
<p>p Etiketi</p>

Yukarıdaki satırlarda bir kopyalanacak div birde p etiketi oluşturulmuştur. Id si copy olan div i p etiketi öncesi ve sonrasına kopyalama işlemi sağlanacaktır.

Nesne önüne kopyalama yapmak

Belirtilen nesnenin önüne kopyalama işlemi sağlamak istiyor isek clone() fonksiyonu ile insertBefore() fonksiyonunu kullanarak, fonksiyon içerisinde nesnemizi belirtmemiz gerekmektedir.

<div id="copy">Kopyalanacak Div</div>
<p>p Etiketi</p>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $('#copy').clone().insertBefore("p"); //p etiketi öncesine ekleme yapma
  });
</script>

 

Nesnenin arkasına kopyalama yapmak

Belirtilen nesnenin arkasına kopyalama işlemi sağlamak istiyor isek clone() fonksiyonu ile insertAfter() fonksiyonunu kullanarak, fonksiyon içerisinde nesnemizi belirtmemiz gerekmektedir.

<div id="copy">Kopyalanacak Div</div>
<p>p Etiketi</p>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $('#copy').clone().insertAfter("p"); //p etiketi sonrasına ekleme
  });
</script>
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com