Laravel'de exists ve doesntExist Metodları

Laravel'in exists ve doesntExist metodlarına odaklanacağız. Bu metodlar, veritabanında belirli koşulları kontrol etmek ve kayıtların varlığını veya yokluğunu sorgulamak için kullanılır.
 

exists Kullanımı

exists metodu, veritabanında belirli bir koşulu sağlayan en az bir kaydın olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Aşağıda, bu metodun kullanımına dair basit bir örnek bulunmaktadır

$exists = DB::table('users')
         ->where('age', '>', 18)
         ->exists();

if ($exists) {
  echo "18 yaşından büyük en az bir kullanıcı var.";
} else {
  echo "18 yaşından büyük hiç kullanıcı yok.";
}


doesntExist Kullanımı

doesntExist metodu, belirli bir koşulu sağlayan hiçbir kaydın olup olmadığını kontrol eder. Aşağıda, bu metodun kullanımına dair bir örnek bulunmaktadır

$doesntExist = DB::table('users')
           ->where('status', 1)
           ->doesntExist();
           
if ($doesntExist) {
  echo "Aktif durumdaki hiçbir kullanıcı yok.";
} else {
  echo "Aktif durumdaki en az bir kullanıcı var.";
}

Bu metodlar, veri doğrulama süreçlerinde, belirli koşulları kontrol etmek veya özel sorguları gerçekleştirmek için son derece kullanışlıdır.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com