Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Laravel'de JSON Veri Üzerinde Sorgu Yapma

Laravel, JSON sütunları üzerinde etkili sorgular yapmanızı sağlayan bir dizi fonksiyona sahiptir. where, whereJsonContains ve whereJsonLength fonksiyonları, JSON sütunları üzerinde etkili ve esnek sorgular yapmanıza olanak tanır. 
 

where ile Kullanım

JSON sütunu içinde bir nesne varsa, bu nesnenin belirli bir özelliğini sorgulamak için where kullanabilirsiniz.

$users = DB::table('users')
       ->where('preferences->dining->meal', 'salad')
       ->get();

Bu örnek, preferences adlı JSON sütunu içindeki dining özelliğinin altındaki meal özelliğinde ’salad' sonucuna eşit olan kullanıcıları geri döndürecektir.
 

whereJsonContains Kullanımı

whereJsonContains, JSON sütunları içinde belirli bir değeri aramak için kullanılır. Bu, özellikle JSON tipindeki sütunlarda dizi veya nesne içindeki bir değeri kontrol etmek için kullanışlıdır. where kullanımı ile aynı sonuçları elde edebiliriz.

$users = DB::table('users')
       ->whereJsonContains('options->languages', 'en')
       ->get();

Yukarıdaki örnekte, options adlı JSON sütunu içindeki languages özelliğinde 'en' değerini içeren kullanıcıları geri döndürecektir.
 

whereJsonLength Kullanımı

whereJsonLength, JSON sütunlarının uzunluğunu kontrol etmek için kullanılır.

$users = DB::table('users')
       ->whereJsonLength('options->languages', '>', 1)
       ->get();

Yukarıdaki örnekte, options adlı JSON sütunu içindeki languages uzunluğu 1 den büyük olan kullanıcıları geri döndürecektir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com