Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Laravel'de orWhere Kullanımı

Laravel'de orWhere fonksiyonu, veritabanı sorgularını daha esnek ve kapsamlı hale getirmemize olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu fonksiyon, bir sorguda birden fazla koşul arasında "veya" ilişkisi kurmamıza olanak tanır. Yani, belirli bir koşulun veya başka bir koşulun sağlanması durumunda sonuçları elde etmemizi sağlar.
 

orWhere Kullanımı

orWhere fonksiyonu, where fonksiyonu gibi kullanılır, ancak farklı koşulların bir tanesinin sağlanması durumunda sonuçları almanızı sağlar.

$users = DB::table('users')
       ->where('name', 'John')
       ->orWhere('name', 'Jane')
       ->get();

Yukarıdaki örnekte, name değeri John olan veya Jane olan kullanıcıları seçmektedir.
 

Gelişmiş Kullanım

orWhere fonksiyonunu kullanarak daha karmaşık sorgular oluşturabilirsiniz. Örneğin, gruplandırma ile birlikte kullanarak veya mantıksal operatörleri entegre edebilirsiniz:

$users = DB::table('users')
      ->where('name', 'John')
      ->orWhere(function($query) {
        $query->where('age', '>', 25)
           ->orWhere('status', 1);
      })
      ->get();

Bu örnekte, name değeri John olan veya yaşı 25'ten büyük veya status değeri 1 olan kullanıcıları seçmektedir.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com