Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Laravel'de whereNot ve orWhereNot Kullanımı

Laravel'in whereNot ve orWhereNot gibi sorgu yöntemlerini kullanarak veritabanında belirli koşulları karşılamayan verileri nasıl sorgulayabileceğimizi ve bu özel sorgu yapıları, veritabanı sorgularınızı daha okunabilir hale getirmenin yanı sıra, iş mantığınızı daha etkili bir şekilde uygulamamıza olanak tanır.
 

whereNot Kullanımı

whereNot metodu, belirli bir koşulu sağlamayan kayıtları seçmek için kullanılır.

$users = DB::table('users')
       ->whereNot('status', 'active')
       ->get();

Yukarıdaki örnekte, status sütununda active olmayan kullanıcıları elde etmek için kullanabiliriz.
 

orWhereNot Kullanımı

orWhereNot metodu, bir veya birden fazla koşulu sağlamayan kayıtları seçmek için kullanılır.

$users = DB::table('users')
       ->where('name', 'John')
       ->orWhereNot('status', 'active')
       ->get();

Yukarıdaki örnekte, name sütunu John olan veya status sütunu active olmayan kullanıcıları elde etmek için kullanabiliriz.
 

whereNotIn Kullanımı

whereNotIn methodu, birden fazla tablo ile ilişkili olarak sorgular oluşturabiliriz.

$orders = DB::table('orders')
       ->whereNotIn('user_id', function ($query) {
         $query->select('id')->from('users')->where('status', 'active');
       })
       ->get();

Yukarıdaki örnekte, orders tablosundaki user_id sütunu, users tablosundaki status sütunu active olmayan kullanıcılardan gelmeyen verileri seçebiliyoruz.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com