Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

OOP parent ve self deyimleri

Sezai AlkanFrontend Developer

Parent Ve Self Deyimleri Sınıflar İçersinde Oluşabilecek Method Karışıklılığını En Aza İndirmek İçin Kullanılabilir Diyebiliriz. Büyük Projerlerde Farklı Alt Sınıflarda Aynı İsimler Oluşturulabilecek Aynı İsimli Methodların Hangisi Hangisiydi Gibi Karışıklılığın Bir Nebze Olsun Önüne Geçmeyi Başarabiliriz.

Aşağıdaki Örnekte sinifBir Adında Bir Sınıf Oluşturduk Ve İçine ekranaYaz() Adında Bir Method Yazdık. Sonrasında sinifBir 'den Bir Alt Sınıf Türettik Ve sinifIki 'yi Oluşturduk Ve Onun İçinede ekranaYaz() Adında Aynı Method dan Oluşturduk. Sonrasında Bu İki Methodunda İsimleri Aynı İkisinide Nasıl Çalıştıracağız ? İşte Burada parent ve self Deyimlerini Ortaya Atıyoruz. 

Bir Üst Sınıftaki Deyimi Çağırmak İçin parent Deyimini Kullanıyoruz. 

Örnek Olarak Alt Sınıf Olan sinifIki 'nin İçersinde yaz Methodunun İçerisinde Bu İkisini Çağıracağız. Üst Sınıftaki sinifBir Deki ekranaYaz Methodunu parent ile çağırıyoruz. sinifIki İçerisindeki ekranaYaz Methodunu self İle Çağırıyoruz.

class sinifBir{

    function ekranaYaz(){
      echo "Sınıf Birdeki Fonkisyon";
    }   
}

class sinifIki extends sinifBir{
    
    function ekranaYaz(){
      echo "Sınıf İkideki Fonkisyon";
    }
    
    function yaz(){
      
      parent::ekranaYaz();
      echo "<br>";
      self::ekranaYaz();
      echo "<br>";
      $this->ekranaYaz();
    }
    
  }
  
  $nesne = new sinifIki();
  $nesne->yaz(); 
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com