Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

OOP soyutlama (absraction)

Sezai AlkanFrontend Developer

Soyutlama (Absraction), Php 5 İle Gelen Bu Özellik Soyutlama Diye Tabir Ediliyor. abstract İle Oluşturulan Sınıf Ve Sınıf İçerisindeki abstract İle Oluşturulan Methodlar  Alt Sınıflarda bu methodlar Kullanımak Zorunda. Eğer Kullanımassa Alt Sınıflar Hata Varecektir Ve Çalışmayacaktır. abstract İle Oluşturumuş Ve Alt Sınıflarda Kullanıması Zorunlu Olan Sınıflara Metot Ezme İle Tanımlanmaktadır.

abstract İle oluşturulmuş Sınıf İçersinde Oluşturulan Methodlar Somut Alt Sınıflarda Zorunlu Olmayan Sizin Oluşturduğunuz Metdolara Soyut Method Denir.
Aşağıdaki Örnekte Örnekler Verilmiştir.

abstract class ornekSinif{
    
    #Alt Sınıflarda Zorunlu Methodlar
    abstract public function kim($ad, $soyad);
    
    #bütün sınıfların kullanabileceği Method
    public function son(){
      echo "By By";
    }
    
  }
  
  class sinif extends ornekSinif{
    public function kim($kisiad, $kisisoyad){
      echo $kisiad . " " .$kisisoyad;
    }
  }
  
  $nesne = new sinif();
  echo $nesne->kim("Sezai", "ALKAN");
  echo $nesne->son();
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com