PDO veri silme işlemleri

Sezai AlkanFrontend Developer

PDO Da Veri Tabanı İşlemleri Her Biri Mantıksal Olarak Aynıdır. PDO ile veri tabanından veri silmek için prepare() Methoduyla Sql Deyimimizi Oluşturuyoruz. Deyim İçersindeki Verilere Karşılık olarakda PDO::execute() Metoydula Gönderiyoruz.
Aşağıdaki Örnekte 'tablo' Adında Bir Tablomuz Var Bunun İçerinde tablo_id Sütunundaki 15 İndis'li Değeri Silelim.

$sql=$db->prepare("DELETE FROM tablo WHERE tablo_id=:tablo_id");
  $sonuc=$sql->execute([
    "tablo_id" => 15
  ]);

  if($sonuc){
    echo "Silme İşlemi Başarılı";
  }else{
    echo "Silme İşlemi Başarısız";
  }  

Sql Deyim İçerinde SütunAdını İki Nokta(:) İle Geçici Bir Değere Atıyoruz. Bu Değeri İstediğinize Göre Değiştirebilirsiniz. Birde PDO::execute() Metoduyla Array Olarakda Değer Gönderebiliriz. Bu Değeri Göndermek İçin Soru İşareti(?) Kullanıyoruz.

$sql=$db->prepare("DELETE FROM tablo WHERE tablo_id=?");
  $sonuc=$sql->execute([14]);

  if($sonuc){
    echo "Silme İşlemi Başarılı";
  }else{
    echo "Silme İşlemi Başarısız";
  }

Sql Deyimini Soru İşareti(?) İle Kullanırken, Sql içerisinde ki Sütun Sıralamasıyla PDO::execute() İçerisindeki Gönderdiğimiz Değerler Karşılıklı, Aynı Sıra İle Yollamamız Gerek.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com