Php cURL ile gelen içeriği/veriyi dosyaya yazma

Sezai AlkanFrontend Developer

cURL İle Çektiğimiz bir web Sitesi İçeriği Veya Bir Veriyi, Web Sitenin Olduğu gibi Kaynak Kodlarını Oluşturduğumuz Dosya İçerisine Yazabiliyoruz. Bu Yazma İşlemini Yapabilmek İçin curl_setopt() Fonksiyou İçerisinde CURLOPT_FILE Seçeneğini Kullanıyoruz.

Öncelikle Bir Dosya Oluşturalım. Fakat Her Seferinde Elle Oluşturmaktansa fopen() Fonsiyonu İle, Eğer Dosya Yoksa Oluştur, Varsa Yaz Diyelim.

$cURL = curl_init();     
$dosya =fopen("icerik.txt","w");     
curl_setopt($cURL, CURLOPT_URL, "http://www.sezaialkan.net");     
curl_setopt($cURL, CURLOPT_FILE, $dosya);     
curl_exec($cURL);     
curl_close($cURL);

Bu örneğin Sonucunda curl_exec() Fonksiyonu Eğer Başarılıysa 1 Yani TRUE Değerini Döndürecektir. Bunu İf İle Eğer Yazma İşlemi Başarılıysa Ekrana Veri Çekme İşlemi Başarılı Diye Geri Bildirimde Bulunsun.

$cURL = curl_init();   
$dosya =fopen("icerik.txt","w");   
curl_setopt($cURL, CURLOPT_URL, "http://www.sezaialkan.net");   
curl_setopt($cURL, CURLOPT_FILE, $dosya);   
$deger = curl_exec($cURL);   
curl_close($cURL);     

if($deger){
    echo "Veri Çekme İşlemi Başarılı";
  }else{
    echo "Veri Çekme İşlemi Başarısız!";   
}
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com