Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Php diziye eleman ekleme

Sezai AlkanFrontend Developer

Php Diziye Eleman Ekleme , Php ile oluşturduğumuz ve eleman girişi yaptığımız dizilere daha sonrada eleman eklememiz gerekebilir. Diziye eleman eklemek için array_unshift() fonksiyonu ile dizinin başına bir veya daha fazla eleman ekleyebiliriz.

array_unshift(array, var);

fonksiyonun ilk parametresi olarak ekleme yapacağımız diziyi çağıyoruz. Sonrasında eklemek yapmak istediğimiz elemanları değerleri virgül(,) ile ayırarak eleman atamasını yapıyoruz. Diğer bir seçenek olarak da dizinin sonuna array_push() fonksiyonu ile ekleme yapıyoruz.

array_push(array, var);

Bu fonksiyonda bir önceki gibi ilk parametre olarak değer ataması yapılacak diziyi çağırıyoruz. Sonrasında eklemek istediğimiz elemanları değerleri aralarına virgül(,) ile ayırarak eleman atamasını yapıyoruz.

Dizinin Başına Ekleme Yapma

İlk olarak bir dizi oluşturalım ve dizinin başına değerler ekleyelim.

$sampleOne = [
  "elementOne",
  "elementTwo",
  "elementThree"
];

array_unshift($sampleOne, "değerBir","değerIki");
echo "<pre>";
print_r($sampleOne);

yukarıdaki örnekde sampleOne dizisinin başına iki değer eklemesi yaptık. Değer sayısı değişiklik gösterebilir bir veya daha fazla ekleme yapılabilir. Daha net anlamak için ekran çıktısına göz atabilirsiniz.

Ekran Çıktısı :

Array
(
  [0] => değerBir
  [1] => değerIki
  [2] => elementOne
  [3] => elementTwo
  [4] => elementThree
)

Dizinin Sonuna Ekleme Yapma

Dizinin sonuna da ekleme yaparken yukarıdaki işlemlerin aynısı uyguluyoruz. İlk olarak bir dizi oluşturuyoruz.

$sampleTwo = [
  "elementOne",
  "elementTwo",
  "elementThree"
];

array_push($sampleTwo, "değerBir","DeğerIki",3);
echo "<pre>";
print_r($sampleTwo);

Yukarıdaki örnektede dizinin sonuna üç adet değer ataması yaptık. Değer ataması yaparken integer ifadelerde tırnak işareti kullanmak zorunda değiliz. array_push() ile dizinin sonuna yapacağınız değer eklemesinin sayısı değişkenlik gösterebilir bir veya daha fazla.

Ekran Çıktısı :

Array
(
  [0] => elementOne
  [1] => elementTwo
  [2] => elementThree
  [3] => değerBir
  [4] => DeğerIki
  [5] => 3
)
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com