Php ile mail gönderimi

Sezai AlkanFrontend Developer

Php İle Mail Gönderimi İçin İki Bağlantı Türü Vardır. Bunlardan Biri TLS Bağlantı Diğeri İse Sertifikalı Siteler İçin SSL Bağlantısını Kullanarak Mail Gönderimi Sağlayabiliriz. Bunun Yanında Projemize Eklememiz Gereken 3 Adet Dosya Vardır Bunların 3 ünü Aynı Konumda Tutmamız Gerekmektedir Birini İse Projemize Dahil Etmemiz Gerekmektedir. Dahil Edeğimiz Dosya class.phpmailer.php Dosyasıdır Dosyayı Dahil Etmezsek Gönderim İşlemi Sağlanmayacaktır. 

Sıra Geldi Bağlantı Kurmaya Bunun İçin Mail Sunucusunun Adresi Veya IP si, STMP Mail Adresiniz Ve Şifresidir. Ve Bilinmesi Gereken Bağlantı Türünüz.

Html İle Bir Form Oluşturalım.

<form method="post">
  <input type="mail" name="mail" placeholder="Alıcı Mail">
  <input type="text" name="subject" placeholder="Mail Konusu">
  <textarea name="detail" placeholder="Mail İçeriği"></textarea>
  <input type="submit" name="mailSend">
</form>

Yukarıda Oluşturduğumuz Formda Kullanıcından 3 Ayrı Bilgi İle İstenilen Mail Adresine Bilgi Gönderimi Gerçekleştireceğiz. Bunlar Alıcı Mail, Mail Konusu Ve Mail Detayı. Bundan Sonraki İşlem Form Post Edildiğinde Php Kodlarımızın Çalışmasıdır.

require_once 'class.phpmailer.php';
if(isset($_POST['mailSend'])){
  $mail = new PHPMailer();
  $mail->IsSMTP();
  $mail->SMTPDebug = 1;
  $mail->SMTPAuth = true;
  $mail->SMTPSecure = '';//tls Bağlantılarda Boş Kalabilir
  $mail->Host = "mail.example.com";
  $mail->Port = 587;
  $mail->IsHTML(true);
  $mail->SetLanguage("tr", "phpmailer/language");
  $mail->CharSet ="utf-8";
  $mail->Username = "[email protected]";
  $mail->Password = "Sifre1234";
  $mail->SetFrom("[email protected]", "Sezai ALKAN");
  $mail->AddAddress($_POST['mail']);
  $mail->Body = "Konu: ".$_POST['subject']."<br>"."Mesaj: ".$_POST['detail'];
  $mail->Subject = $_POST['subject'];
  if(!$mail->Send()){
    echo "Mail Gönderilirken Bir Hata Oluştu";
  } else {
    echo "Mail Gönderimi Başarılı";
  }
}

Yukarıdaki Alanda Mail Gönderimi İçin Kullanılan Tüm Kodları Görüyorsunuz. Formumuz Post Edildiğinde Post Değerinden Gelen Kodlar İle Gönderim Sağlanacaktır. Peki Bunların İçinden Düzeltmemiz Gereken Kodlar Hangisidir?.

$mail->Host = "mail.example.com";
$mail->Username = "[email protected]";
$mail->Password = "Sifre1234";

Yukarıdaki Satırları Size Ait Olan SMTP Bilgileri Doldurmalısınız. Bu Alanlar Doldurulduktan Sonra Tls Bağlantısı İçin Mail Gönderimi Sağlayabilirsiniz. Peki SSL Bağlantısı İse Mail Gönderimi Yapacaksanız.

$mail->SMTPSecure = 'ssl';
$mail->Port = 465;

Yukarıdaki Seçenekleride SSL Bağlantısı Kullanımında Yukarıdaki Gibi Değiştirmelisiniz. Ssl Bağlantısı Sonrasında Mail Sunucu Adresi Değişiklik Gösterebilir Kontrol Etmeyi Unutmayın.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com