Sass - Scss Değişken Tanımlama

Sezai AlkanFrontend Developer

Sass ve Scss de değişken tanımlama aynı programlama dillerinde olduğu gibi tanımlanabilmektedir. Tanımladığımız bir değişken içerisindeki veriyi kod tekrarının önüne geçerek birden fazla yerde kullanabiliriz.

$str : #343434

.stil
  font-size: 1.1rem
  color: $str

Yukarıdaki örnekte str adında bir değişken tanımladık ve bu değişkene #343434 renk kodu tanımladık artık Sass dosyamız içerisinde her str değişkenini çağırdığımızda bize #343434 renk kodunu geri çevirecektir.

.stil {
 font-size: 1.1rem;
 color: #343434;
}

Yukarıdaki blok ise Sass dosyamızın Css e dönüşmüş halidir.

Değişkenimizin içeriğini daha sonradan değiştirmek ister isek !global ifadesi ile değişkenimizin yeni değerini tanımlayabiliriz.

$str : #343434

.stil
  font-size: 1.1rem
  color: $str

.stilTwo
  $str : #221818 !global
  color: $str

.stilThree
  color: $str 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi str değişkenimizin ilk değeri #343434 olurken stilTwo bloğu içerisinde !global ifadesi ile değişkenimizin yeni değerini #221818 olarak güncellemiş olmaktayız. Eğer !global ifadesini kullanmamış olsaydık sonradan tanımladığımız değeri sadece .stilTwo bloğu içerisinde kullanabilecektir.

Ekran Çıktısı:

.stil {
 font-size: 1.1rem;
 color: #343434;
}

.stilTwo {
 color: #221818;
}

.stilThree {
 color: #221818;
}
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com