Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

Sass-Scss Nesting İç içe Kullanımı

Sass ta Nesting İç içe Seçicilerde html deki oluşturduğumuz alt elemanlar için uzun ifadeler ile seçmek yerine alt alta yazarak daha okunabilir bir hale yazılabilmektedir.

<div class="stil">
  <a href="#">Tıkla Beni</a>
</div>

Yukarıdaki örnekte stil sınıfı tanımlı olan divin altındaki a Elemanını seçmek için .stil a veya .stil>a gibi kullanımlar yazmamız gerekmektedir.

.stil 
  font-size: 2rem
  font-family: 'Roboto' sans-serif;

  a 
    color: red 

    &:hover
      font-size: 3rem 

Sass ta stil sınıfı tanımlı olan divin altındaki a Elemanını seçmek için yukarıdaki gibi girintili yazı biçimini kullanabiliriz. Stil Sınıfının altında seçeceğimiz elemanları stil özellikleri ile aynı hizada yazmamız gereklidir.

Yukarıdaki Sass örneğinin Css e dönüştürülmüş hali aşağıdaki gibidir.

.stil {
 font-size: 2rem;
 font-family: 'Roboto' sans-serif;
}

.stil a {
 color: red;
}

.stil a:hover {
 font-size: 3rem;
}

Scss de Nestin kullanımı ise Sass taki gibi birebir aynıdır fakat Scss de hizalamamış kesin kural olarak gözülmemektedir. stil sınıfımızın Süslü parantezleri içerisinde tanımlamamız yeterli olacaktır.

.stil{
  font-size: 2rem;
  font-family: 'Courier New', Courier, monospace;

  a{
    color: red;

    &:hover{
      font-size: 3rem;
    }
  }
}

Yukarıdaki Scss örneğinin Css e dönüştürülmüş hali aşağıdaki gibidir.

.stil {
 font-size: 2rem;
 font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
}

.stil a {
 color: red;
}

.stil a:hover {
 font-size: 3rem;
}
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com