TypeScript Array Kullanımı

Javascript ‘te olduğu gibi, TypeScript ‘te de diziler önemli bir veri tipidir. Diziler, bir değişkenin içinde birden fazla değeri depolamak için kullanılır ve bu değerlere index numaraları ile erişilebilir.

Aşağıdaki satırda number veri tipinde bir dizi oluşturuyor ve içinde 3 tane sayı depoluyoruz.

let sayilar: number[] = [3, 7, 12];

Burada sayilar değişkenine, number[] tipinde bir dizi atanmıştır. Dizi elemanları köşeli parantez içinde virgülle ayrılmış şekilde belirtir.

Dizileri frklı tiplerdeki verileride içerebilir. Örneğin bir dizi içinde hem sayı hemde metin değerleri depolamak istiyor isek any tipini kullanabiliriz.

let karisik: any[] = [3, "Hello", true];
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com