Projelerinizde verimliliği artırmak, hataları bulmak ve daha hızlı geliştirmek için kullanabileceğiniz araçlarla dolu bir dünya!

TypeScript Veri Tipleri

TypeScript, Javascript ile aynı temel özellikleri paylaşan ancak static tipler, sınıflar, arayüzler vs. gibi ek özelliklerle donatılmış bir programlama dilidir. Bu sayede TypeScript karmaşık Javascript uygulamarının geliştirilmesinde daha güvenli ve ön görülebilir bir durum oluşturur. TypeScript 'te veri tipleri oldukça önemlidir. 

Yazının devamında ise TypeScript üzerinde kullanabileceğimiz veri tipleri ve örnekleri ile devam edeceğiz. 

Veri Tipleri

Number

number tipi, tam sayılar ve ondalıklar sayılar gibi her türlü sayısal veriyi ifade eder. 

let age: number = 25;
let price: number = 52.98;

String

string tipi, metin verileri için kullanılır. TypeScript, tek tırnak veya çift tırnak içindeki herhangi bir veri dizisini string olarak kabul eder. string tipi genellikle kullanıcı girişi gibi dinamik metinlerin depolanmasında kullanılır.

let name: string = "Ahmet";
let message: string = "Merhaba, " + name + "!";

Boolean

boolean tipi, yalnızca iki değer alır. Bu değerler true veya false değerleridir. Genellikle bir koşulun doğru veya yanlış olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

let isStatus: boolean = false;
let isActive: boolean = true;

Array

array tipi, aynı türden birden fazla değeri ifade eder. array tipi için, köşeli parantezler çevrelenmiş bir veri tipi tanımlanır

let number: number[] = [1, 2, 3, 4, 5];
let text: string[] = ["ahmet", "kocaeli", "ankara"];

Tuple

tuple tipi, farklı türdeki veri içeren diziye benzer. tuple tipindeki her bir elemanın türü belirtilir ve sabittir.

let person: [string, number] = ["ahmet", 28];

Yukarıdaki örnek 'de tuple içerisinde her zaman ilk değer bir metin ifadesi ikinci değer ise sayısal bir ifade olmak zorundadır.  

Enum

enum tipi, belirli bir değer kümesinden, daha önceden belirlenmiş değerleri elde etmemize olanak tanır.

enum PizzaSize {
  Small = "small",
  Mid = "mid",
  Big = "big"
}

const chosen = PizzaSize.Small;

Yukarıdaki örnek de chosen değişkenini console a yazdırmamız durumunda ekrana small çıktısını verecektir.

Null ve Undefined

null ve undefined tipleri, herhangi bir değere sahip olmayan verileri ifade eder. Bu iki tip diğer tüm tiplerin alt kümesidir. null tipi, bir değişkenin hiç değere sahip olmadığını belirtmek için kullanılırken, undefined tipi bir değişkenin henüz bir değer atanmadığını belirtmek için kullanılır.

let someVariable: string | null | undefined;

someVariable = 'ahmet';
someVariable = null;
someVariable = undefined;

Any

any tipi, TypeScript 'te diğer tüm tiplerin bir üst kümesidir. Bir değişkenin any tipiyle olması herhangi bir değer alabileceği anlamına gelmektedir.

let someValue: any;

someValue = 10;
someValue = "Hello";
someValue = true;

Void

void tipi, null ve undefined tiplerine benzemektedir. Bir fonksiyon void tipine sahip ise, o fonksiyon bir değer döndürmeyeceği anlamına gelmektedir. 

function hello(): void {
  console.log("Hello World!");
}

Bu fonksiyon sadece Hello World! yazmakla görevlidir. Fonksiyon geriye bir değer döndürmediği için void tipi kullanılır.

Never

never tipi, hiç bir zaman geri dönmeyen bir fonksiyona tanımlanır. never tipi bir değişkene atanamaz.

function throwError(): never {
  throw new Error("An error occurred.");
}
Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com