Vue.Js v-if ve v-else kullanımı

Sezai AlkanFrontend Developer

Vue js ile v-if kullanımında koşula göre html elemanını aktif edebilir veya gizleyebiliriz. v-if içerisinde koşul true değerini döndürdüğü takdirde v-if tanımlı olan html etiketi aktif olacaktır. Eğer koşul false değerini döndürür ise v-else tanımlı olan html elemanı aktif olacaktır.

Kullanımı : v-if="" && v-else=""

 <div id="app">
    <p v-if="simple">Kocaeli</p>
    <p v-else>İstanbul</p>
	<button @click="simple = !simple" >Değiştir</button>
</div>
new Vue({
	el: "#app",
    data : {
    	simple : false
    }
})

Yukarıdaki örnekte v-if ve v-else tanımlı olan html elemanı vue içerisinde tanımladığımız simple değişkenine göre sağlanan koşula göre işlem sağlamaktadır. simple değişkeninin değerini button içerisinde @click özelliği ile değerinin tersi değer (Değeri true ise false, false ise true) yapacaktır.

 v-if tanımlı html elemanı simple değişkeni true koşulu sağladığı sürece aktif olacaktır. simple değişkeni false koşulunu sağlaması durumunda v-else tanımlı olan html elemanı aktif olacaktır.

Anonim

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Sosyal Medya

Mobil Uygulama

Tarayıcı Eklentileri

Şifre Oluşturucu

Google Chrome Plugin

Yardımcı Siteler

w8icon

w8icon.com

Kod depo

koddepo.com

e-mvc

e-mvc.com